Onder hypnose. Ben jij dat wel eens geweest? Veel lezers zullen deze vraag ontkennend beantwoorden. Ze hebben bijvoorbeeld nooit deelgenomen aan een hypnosesessie, waarin de hypnotiseur de deelnemers activiteiten laat verrichten waarvan ze zich op dat moment (en ook later niet), niet bewust zijn. Dat is het conventionele beeld dat mensen van hypnose hebben.

Toch hoef je niet per se deel te nemen aan zo’n hypnosesessie, om tóch gehypnotiseerd te zijn (geweest). Veel mensen zijn namelijk in hun dagelijks leven continú gehypnotiseerd, zonder dat ze het zelf door hebben.

Je kunt namelijk heel goed gehypnotiseerd zijn door je individuele en collectieve conditioneringen en overtuigingen uit je verleden. Daar ben je je niet bewust van en daaróm is het een soort hypnose. Je doet eigenlijk dingen waarvan je je niet bewust bent. Het is aangeleerd gedrag vanuit je persoonlijke en collectieve geschiedenis, dat jou – beter gezegd: jouw ego – een idee van een identiteit geeft. Ik ben ‘dit’ of ik ben ‘dat’ en daarom gedraag ik mij ‘zus’ of ‘zo’.

Je kan er niets aan doen, het is je aangeleerd en daar ben je je niet bewust van. Je maakt dus de keuzes op basis van wat je niet bent, in plaats van op basis van wat je wél bent: bewustzijn. Anders gezegd: je bent niet in staat om naar jezelf te kijken als ‘de toeschouwer’. Je neemt jezelf en je gedachten heel serieus, bent angstig voor andere meningen, vat vrijwel alles persoonlijk op en beschermt jezelf en de groep waartoe je behoort daardoor soms tot in het extreme.

Is dat erg? Best wel. Door je identificatie met je gedachten, creëer je namelijk lijden. Voor jezelf, maar ook voor andere mensen en zelfs andere levensvormen op deze aarde. Pas wanneer je je realiseert dat je niet je gedachten bént, zal je langzaam uit je droomhypnosestaat ontwaken en in gaan zien hoezeer je gedrag uit je verleden gebaseerd was op ‘het denken’. Dan ontdek je vaak ook hoe ‘vreemd’ (dit is geen oordeel, kijk met compassie naar jezelf) je gedrag soms was.

Het ironische is natuurlijk dat veel onbewuste mensen van spiritueel verlichte mensen vinden dat ze ‘gehypnotiseerd’ zijn. Ze zijn volgens hen zweverig, ‘de weg kwijt’, ‘van het pad af’ en zo zijn er nog meer stigma’s te bedenken. Niets is echter minder waar; het is exact andersom, zo weten we nu.

Fred Louter

Spiritueel coach