Onbewuste mensen hebben niet alleen de neiging om vrijwel overal op te reageren en heel snel een eigen mening/oordeel te vormen, maar de kans is heel groot dat ze zich ook nog eens met deze mening identificeren. Dat betekent dat het voor hen voelt alsof ze hun mening zíjn. Een afwijkende mening zullen ze (beter gezegd: hun ego) daarom vrijwel altijd als een persoonlijke aanval opvatten, waardoor een discussie al snel een ietwat gespannen lading kan krijgen. Dit kan tevens resulteren in verbaal en zelfs fysiek geweld. Probeer zelf wel bewust te blijven – met andere woorden: identificeer je niet met je mening, het is niet wat je bent –, zodat escalatie en onvriendelijkheden voorkomen kunnen worden. Dat betekent niet dat je iemand gelijk geeft als je een andere mening bent toegedaan. Het wil zeggen dat jij en die ander van mening verschillen en dat je die ander niet afrekent op zijn of haar mening, that’s all.

Gecompliceerder en ook gevaarlijker wordt het als het gaat om een collectief ego dat een mening/oordeel heeft. Bijvoorbeeld over een bepaalde politieke stroming of een religie. Wíj tegen hén. De mening van het onbewuste collectief is dan ‘de waarheid’ en daar mag/kan eenvoudigweg niet aan getornd worden. Dat zou de groep te veel egoïsche pijn doen. De identificatie met de eigen mening of overtuiging van de groep kan zo sterk zijn of worden, dat de groep zelfs in staat is om de andere groep om zijn afwijkende zienswijze of mening te vermoorden. Helaas hebben we hier al heel veel voorbeelden van gezien en zijn deze collectieve ego’s ook nu nog in veel delen van de wereld heel sterk aanwezig. Ook hier geldt: de beste oplossing is om zelf bewust te blijven, de ander te zien in de pijn en deze niet met zijn meningen en overtuigingen te identificeren. Als het gevaarlijk dreigt te worden is een krachtige, spirituele ‘néé’ uiteraard wel op zijn plaats, zodat escalatie hopelijk kan worden voorkomen. Dat laatste is overigens ook dan zeker geen vanzelfsprekendheid. Maar meer dan hopen dat jouw eigen bewustzijn ook overslaat op de ander, kan je als individu of als groep eenvoudigweg niet doen.