De zwartepietendiscussie, #metoo, de streakersgrap op Radio 538. Zomaar een paar voorbeelden van gebeurtenissen die recent de revue passeerden en die zeer grote discussies teweeg brachten (en brengen) in ons land.

Wat opvalt aan de discussies: waar er in het verleden nog wel eens genoegen werd genomen met een excuus of spijtbetuiging, is dat heden ten dage niet meer voldoende. ‘Schuldigen’ komen niet meer weg met een welgemeende mea culpa, op welke manier dan ook.

Het gaat er de zogeheten ‘goodie goodies’ in onze samenleving steeds vaker om dat iemand die iets ‘slechts’ gedaan heeft, meteen vrijwel kapot wordt gemaakt. Er is geen middenweg meer, geen weg meer terug. Het ‘slechte’ moet per direct uit onze samenleving worden verbannen. ‘Het’ heeft geen recht meer om te bestaan in de vreedzame, harmonieuze en uniforme samenleving waarop deze goodie goodies zich laten voorstaan.

De vraag is wel of de samenleving met zo’n gedachte als geheel geholpen wordt.  Neem nu de mislukte grap die bij een zangeres werd uitgehaald. Ze werd in de studio van Radio538 geconfronteerd met een streaker. Zonder iets te willen bagatelliseren: de verantwoordelijken voor de grap boden meteen nadat ze zagen dat de zangeres erdoor van slag was, hun excuses aan. Die werden geaccepteerd. Daarmee leek erger voorkomen, de les was geleerd. Totdat enige goodie goodies op sociale media vonden dat excuses niet volstonden en besloten dat dit een groot landelijk issue moest worden. Deze mensen moesten per direct ontslagen worden, hun carrières moesten beëindigd worden, zij verdienden het amper nog om normaal over straat te kunnen. Het goede moest zegevieren, het ´slechte´ mocht er absoluut niet meer zijn.

Deze ‘empathische’ goodie goodies realiseren zich echter niet dat door zo ‘goed’ te willen zijn, ze eigenlijk meer schade toebrengen dan dat ze iets bijdragen aan onze samenleving. Met correctief gedrag is natuurlijk niets mis, maar ga niet zo ver in je ambitie om een perfecte samenleving te creëren,  dat je er andere levens mee verwoest en voor meer tweedeling in de samenleving zorgt. Het doet me denken aan religieuze fanatici, die vanuit ‘het goede’ denken dat ze andersgelovigen ‘voor de goede zaak’ mogen doden. Krankzinnig gedrag natuurlijk.

Veel goodie goodies lijken zich inmiddels te hebben geïdentificeerd met hun rol als gutmensch. Dat betekent dat ze overal op willen reageren om te laten zien dat ze deugen. Ze zijn zich er vast niet van bewust, maar ze doen dat echter niet meer om de samenleving te veranderen, het is inmiddels het in hen geslopen ego dat hen telkens de ‘goede kant’ op stuurt. Er is daardoor op sociale media ook bijna een soort wedstrijd aan het ontstaan: wie is de beste goodie goodie? Ze houden elkaar hiermee bijna in een soort wurggreep. Met alle kwalijke gevolgen vandien.

Boodschap aan de goodie goodies: doorprik de egoïsche goodie goodie-bubbel, van waaruit jullie ten koste van heel veel lijden de wereld geforceerd en met harde, persoonlijke confrontaties de goede kant op willen duwen. Jullie hebben soms heus een punt, maar de wereld verandert als jullie de eigen houding veranderen en vanuit bewust ´Zijn´ (zie elkaars pijn, zonder jezelf en de ander ermee te identificeren) proberen bij te dragen aan een betere wereld en samenleving. Dat levert uiteindelijk échte vooruitgang op. Blijf dus bewust en we groeien allemaal, zonder elkaar figuurlijk en misschien ook wel letterlijk af te hoeven maken.